كنيد ,باشيد ,ديگران ,انجام دهيد✅چگونه سطح ارتعاشات مثبت مان را افزايش دهيم ؟
@unlimitepower
1 - شكرگزار باشيد.
2 - تحرك داشته باشيد.
3 - مراقب تغذيه خود باشيد.
4 - هميشه در حال يادگيري باشيد.
5 - با طبيعت در تماس باشيد.
6 - خود و ديگران را ببخشيد.
7 - با خودتان خلوت كنيد.
8 - در حق ديگران كار نيك انجام دهيد.
9 - قدرت خنده را جدي بگيريد.
10- به حيوانات غذا بدهيد.
11- اگر بچه كوچكي در خانواده داريد، با او وقت بگذرانيد.
12- با گياهان صحبت كنيد.
13- در حق ديگران دعاي خير كنيد.
14- به كارهاي جانبي مثل نقاشي و آشپزي و عكاسي بپردازيد.
15- كارها را صرفا از روي مهرباني انجام دهيد.
16- مراقبه كنيد.
17- جنبه مثبت قضايا را نگاه كنيد.
18- گاهي به تنهايي سفر كنيد.
19- موسيقي گوش كنيد.
20- از خودتان مراقبت كنيد و آراسته باشيد.
21- با افرادي داراي فركانس ارتعاشي بالا بيشتر در ارتباط باشيد..
@unlimitepower
سوال داری بیا ایدی سوال منبع اصلی مطلب : موفقیت نامحدود @unlimitepower
برچسب ها : كنيد ,باشيد ,ديگران ,انجام دهيد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : آموزش آرامش